dostawa 0zł od 299zł

100% bezpieczeństwa

14 dni na zwrot

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PANKOTEK.PL


1.Dane identyfikujące i adresowe sprzedawcy

Sklep internetowy pankotek.pl działa pod adresem www.pankotek.pl. Firma jest zarejestrowana na CALL VISION DAWID ĆWIEK NIP: 8992430793, ul. Gitarowa 4a/6 51-531 Wrocław, powiat Wrocław, woj. Dolnośląskie.

2. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy pankotek.pl dostępny jest pod adresem internetowym www.pankotek.pl prowadzony jest przez: CALL VISION DAWID ĆWIEK NIP: 8992430793 adres korespondencyjny: ul. Gitarowa 4a/6 51-531 Wrocław adres poczty elektronicznej: sklep@pankotek.pl numer kontaktowy: 883-174-613.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie konsumentem przysługujących mu na mocy przepisów prawa bezwzględnie wiążących na terytorium RP.
 3. Regulamin sklepu internetowego pankotek.pl dostępny na stronie internetowej www.pankotek.pl określa tryb zawierania i realizacji umów sprzedaży towarów będących w asortymencie sklepu za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość przy wykorzystaniu witryny internetowej. Regulamin sklepu internetowego pankotek.pl określa również zasady i formy składania zamówień, sposoby zapłaty za zamówione towary, formy dostawy zamówionych towarów, uprawnienia kupującego produkty w zakresie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, procedurę składania i rozpatrywania przez sprzedającego reklamacji, zasady ochrony danych osobowych kupującego oraz jego uprawnienia z tym związane.
 4. Korzystanie ze sklepu internetowego pankotek.pl, oraz kupowanie produktów za pośrednictwem sklepu internetowego pankotek.pl od firmy: CALL VISION DAWID ĆWIEK Gitarowa 4a/6 51-531 Wrocław oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 5. Wszystkie ceny podawane na stronie internetowej sklepu wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw i zależny jest od wyboru dokonanego przez kupującego towar.
 6. Treści zamieszczone w ramach sklepu internetowego pankotek.pl, w tym w szczególności wizerunki, opisy, ceny produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Treści te są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.

3. Zawarcie umowy i jej realizacja

 1. Rejestracja w ramach sklepu internetowego pankotek.pl jest opcjonalną formą dokonania zakupu produktu. Klient może złożyć zamówienie również bez dokonania rejestracji w sklepie internetowym pankotek.pl, po zapoznaniu się z niniejszym regulaminem oraz jego akceptacją.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnionego przez sklep internetowy pankotek.pl
 3. Sklep internetowy pankotek.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę internetową pankotek.pl. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:30, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
 4. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego pankotek.pl kupujący powinien wykonać następujące czynności:
  • dodać wybrany produktu do koszyka zakupów:
  • dokonać wyboru rodzaju dostawy z listy zaproponowanej przez sprzedającego;
  • dokonać wyboru rodzaju płatności z listy zaproponowanej przez sprzedającego;
  • dokonać wyboru miejsca dostarczenia towaru
  • złożyć w sklepie internetowym pankotek.pl zamówienie poprzez użycie przycisku potwierdź zamówienie.
 5. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Sklep internetowy pankotek.pl rozpatrzy złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji.
 6. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie potwierdzenia przez obsługę sklepu internetowego pankotek.pl zamówienia w terminie 48 h o czym Klient zostaje poinformowany.
 7. Z chwilą, w której Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 8. W przypadku Klientów zamawiających produkty niestandardowe (handmade), wykonywane na indywidualne zlecenie realizacja zamówienia następuje dopiero po otrzymaniu pełnej zapłaty na konto firmowe.
 9. Informacja o dostępności danego towaru podawania jest indywidualnie przy każdym produkcie. Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa od chwili potwierdzenia przez obsługę sklepu internetowego pankotek.pl przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania kupującemu towarów określonych w zamówieniu. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia.
 10. Wszystkie terminy realizacji zamówienia liczone są w dniach roboczych i nie obejmują terminu dostarczenia przesyłki kupującemu przez firmę kurierską.
 11. Promocje udzielone indywidualnie na towar przez sprzedającego nie łączą się z innymi promocjami i rabatami wynikającymi z kart stałego Klienta czy kodów promocyjnych udostępnionych przez sklep internetowy pankotek.pl.

4. Dostawa i wysyłka towaru

 1. Sklep internetowy pankotek.pl oferuje następujące formy zapłaty za towar:
  • przelew, na konto firmy: BZ WBK 82 1090 2529 0000 0001 3344 3554 CALL VISION DAWID ĆWIEK, przed wysłaniem paczki z towarem.
  • płatność przy odbiorze, gotówką za pośrednictwem kuriera Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 2. Realizacja zamówienia złożonego przez Klienta, który wybrał formę płatności za pobraniem następuje w terminie 24 h od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, a zamówienia płatnego przelewem w terminie 24 h po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie firmowym, co powinno nastąpić w terminie 7 dni od złożenia zamówienia, chyba że Klient nie ze swojej winy nie był w stanie spełnić świadczenia o czym poinformował sprzedającego.
 3. Wysyłka produktów niestandardowych (handmade), jest możliwa wyłącznie po wcześniejszym uiszczeniu pełnej zapłaty przelewem na konto firmowe sprzedającego.
 4. Wysyłka produktów niestandardowe (handmade), następuje w terminie 10 dni od momentu uiszczenia pełnej zapłaty na koncie firmowym.
 5. Koszt dostarczenia zamówionego towaru ponosi kupujący. Jest on zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.
 6. Odbiór osobisty możliwy jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu ze sprzedającym i uiszczeniu pełnej zapłaty przelewem na konto firmowe sprzedającego.

5. Odstąpienie od umowy i zwrot towaru.

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Termin 14 dni do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny rozpoczyna się:
  • od daty wejścia w posiadanie rzeczy przez kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • w odniesieniu do umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od wejścia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 2. W celu odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny Klient musi poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia np. w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży sprzedający zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sprzedającego ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowani o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności sprzedający dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie kupujący zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienta nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa sprzedaży uważana jest za niezawartą.
 5. Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6. Tryb składania reklamacji

 1. Sklep internetowy pankotek.pl zobowiązuje się do dostarczenia towaru w stanie wolnym od wad. W razie stwierdzenia występowania wady rzeczy sprzedanej sprzedający ponosi odpowiedzialność określoną w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje należy kierować w formie pisemnej na adres Gitarowa 4a/6 51-531 Wrocław, zamiast ul. Mierniczej lub wysłać droga elektroniczną na adres email: sklep@pankotek.pl.
 3. Z reklamowanym towarem Klienta powinien dołączyć opis uszkodzeń wraz z podaną sytuacją kiedy oraz w jakiej sytuacji dana usterka/uszkodzenie występuje; opis taki winien być jak najbardziej precyzyjny. Ponadto Klient powinien określić, czego się domaga oraz podąć swoje dane kontaktowe. Wymogi w zdaniach poprzedzających mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Reklamowany produkt wysyłany jest od reklamującego za pośrednictwem kuriera współpracującego ze sklepem internetowym pankotek.pl i na koszt sklepu internetowego pankotek.pl. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem internetowym pankotek.pl w celu umówienie kuriera, i uzgodnienia terminu odbioru przesyłki od reklamującego.
 5. Zgłaszający reklamację zobowiązany jest należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że sprzedawca uznał reklamację Klienta za uzasadnioną.

7. Dane osobowe w sklepie internetowym pankotek.pl

 1. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego pankotek.pl zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest sprzedawca: CALL VISION DAWID ĆWIEK NIP: 8992430793 ul. Gitarowa 4a/6 51-531 Wrocław.
 2. Kupujący będący osoba fizyczna w chwili składania zamówienia w sklepie internetowym pankotek.pl wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep internetowy pankotek.pl, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Udostępnione dane osobowe przez kupującego są przetwarzane przez sklep internetowy pankotek.pl wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży zawartej z Klientem sklepu.
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym pankotek.pl ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, lub przesyłką kurierską, administrator danych udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie sprzedawcy.
 5. Sprzedający zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu sklepu internetowego pankotek.pl jest dokonywane na podstawie przesłania do sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska kupującego. Zarejestrowani kupujący mogą dokonywać zmian i poprawiania danych osobowych poprzez konto Klienta.
 6. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie
  zamówień Klienta w sklepie internetowym pankotek.pl. Dane niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej sklepu internetowego pankotek.pl przed zawarciem danej umowy.

8. Ochrona własności intelektualnej

 1. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie sklepu internetowego pankotek.pl, są własnością sprzedającego i zabrania się ich wykorzystywania bez zgody właściciela.

9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin sklepu internetowego pankotek.pl wchodzi w życie z dniem 21.09.2015r.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. O treści zmian kupujący zostaną poinformowani przez sprzedającego poprzez umieszczenie na stronie głównej sklepu internetowego pankotek.pl, wiadomości o zmianie treści Regulaminu na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem tych zmian. Wiadomość będzie zawierała zestawienie zmian w regulaminie. Informacja ta będzie utrzymywana na stronie internetowej przez okres 14 dni kalendarzowych. W tym terminie użytkownicy serwisu mają prawo poinformować o akceptacji zmian w Regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie, kupujący ma możliwość odstąpienia od umowy bez dodatkowych konsekwencji.
 3. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminem zastosowanie mają
  odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego lub inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.